Wat is…(nl)

Network Realism is een onderzoeksproject van de Virtual Knowledge Studio in Amsterdam. De Virtual Knowledge Studio (VKS) is een instituut van de KNAW. De VKS  houdt zich bezig met onderzoek naar de relatie tussen kennis en technologie, en steunt meerdere activiteiten rond visualisatie en visuele cultuur (Cyswik, workshop over visualisatie).

In dit project analyseren de onderzoekers op etnografische wijze het gebruik van afbeeldingen en brengen in kaart hoe een nieuw vorm van visuele kennis ontstaat. Er zijn vier case studies voor dit onderzoek, allemaal ‘sites’ waarin grote aantallen digitale afbeeldingen op het web worden gebruikt.

Sarah de Rijcke en Anne Beaulieu werken allebei aan het project, en voeren hun onderzoek uit in samenwerking met de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten en het Tropenmuseum in Amsterdam, en met gebruikers van Funda en Flickr. Dit onderzoek zal leiden tot publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, tot presentaties op congressen (zie Events pagina) en tot andere activiteiten zoals krantenartikelen en publieke debatten. Deze zullen op de blog aangekondigd worden.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Foto’s en afbeeldingen op websites worden steeds belangrijker in het dagelijks leven. Beelden hebben altijd een rol gespeeld, maar worden nu van groter gewicht en komen steeds vaker voor, in allerlei handelingen: het kopen van een huis, het voorbereiden van een museumbezoek, het vormgeven van een tentoonstelling en het delen van onderzoeksresultaten. Dit onderzoeksproject heeft als doel de rol van visuele kennis in alledaagse situaties te onderzoeken. Juist zulke doodgewone situaties zijn veelzeggend over de inbedding van nieuwe sociale en culturele praktijken.

Hoe gaan individuen en organisaties met afbeeldingen op het internet om? Hoe verhouden deze beelden zich tot de Westerse visuele traditie? Wanneer, waarom en waartoe dienen ze? Hoe beoordelen we of we deze beelden kunnen vertrouwen? Welke nieuwe visuele en cognitieve vaardigheden ontwikkelen wij in het omgaan met internet plaatjes? En welke plek heeft de nieuwe visuele kennis in ons dagelijks leven verworven? Door deze vragen te beantwoorden kunnen we aard en rol van dit snel om zich heen grijpende, nieuwe type visuele kennis beter begrijpen.

Dit onderzoek is interdisciplinair en maakt gebruik van concepten uit het wetenschaps- en technologie-onderzoek en uit media studies. In het concept ‘netwerk realisme’ vatten we de nieuwe praktijken, conventies en betekenissen rond visuele kennis samen. ‘Realisme’ duidt op de rijke en veelzijdige tradities van betekenisgeving met betrekking tot informatie in verschillende media. Als onderdeel van de uitdrukking ‘netwerk realisme’, richt ‘realisme’ de aandacht op de manier waarop beelden worden gehanteerd in concrete, materiële praktijken. Het begrip ‘netwerk’ geeft aan hoe belangrijk de nieuwe digitale context is. Een beeld in een boek heeft een andere context, en daarmee een andere betekenis en functie, dan een beeld in een fotoalbum of aan de muur. Als beelden zich in databestanden bevinden, hebben ze ook een specifieke context. Als die databestanden bovendien via het web toegangelijk zijn, verandert deze context. Afbeeldingen kunnen dan circuleren en worden geannoteerd en vergeleken, gedeeld en veranderd. Bovendien kunnen zij gemakkelijk met andere informatie worden gecombineerd. Er is tot nu toe weinig aandacht besteed aan het in kaart brengen van deze bijzondere context en van de praktijken rond deze afbeeldingen.

Het onderzoek observeert en analyseert op etnografische wijze het gebruik van afbeeldingen in databestanden op het web. Ook zal er met makers en gebruikers van beeldmateriaal worden samengewerkt om te begrijpen hoe zij beelden produceren, waarderen en evalueren. Het veldonderzoek richt zich op vier verschillende ‘locaties’: het Tropenmuseum; de Rijksakademie voor beeldende kunsten; de makelaars Website Funda; en de rol van Flickr in de studie van street art. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de rol van digitale netwerken in de productie en consumptie van visuele cultuur. Ook zullen we de gevolgen voor de productie van kennis onder de loep nemen. Ondanks de snel toenemende betekenis van beelden in vrijwel alle wetenschappelijke disciplines is namelijk nog niet onderzocht hoe de aard en rol van kennis wordt beïnvloed door het genetwerkte digitale beeld. Dit project zal dit nieuwe gebied in kaart brengen en daarmee een nieuwe onderzoekslijn openen op het kruispunt van wetenschapsonderzoek, visuele antropologie en media studies. Daarmee zullen ook nieuwe inzichten in de rol van digitale infrastructuren in wetenschap en cultuur worden ontwikkeld.

Advertisements

2 responses to “Wat is…(nl)

  1. Pingback: Tech Support for Failed Utopias « Metaphortean Space

  2. Joris van Zundert

    Dear Anne,

    Maybe superfluous, but I wondered if you knew about the Dictionary of Words in the Wild and if this would be a valuable source/dynamic/use case (so ‘something somehow’ I guess) for you. Cf. http://lexigraphi.ca/

    Best
    — Joris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s